1. Home Brother
  2. privacy-policy

Brother Brother Sverige, filial till Brother Nordic A/S, Danmark tillhandahåller webbplatsen (“Webbplatsen”). Vi respekterar och skyddar din personliga integritet.

I enlighet med personuppgiftslagen (“PUL”) så är Brother Brother Sverige, filial till Brother Nordic A/S, Danmark, ett bolag registrerat i Sverige med registreringsnummer Org.Nr: 516407-2489, Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda, Sweden (“Brother”), personuppgiftsansvarig för den information som samlas in genom eller i samband med denna Webbplats.

Denna Integritetspolicy (tillsammans med våra användarvillkor beskriver hur Brother använder och behandlar de personuppgifter som Brother samlar in från dig när du använder Webbplatsen antingen som gäst eller som en registrerad användare.

Om du använder en särskild tjänst eller köper en särskild produkt som är tillgänglig på Webbplatsen, så kan ytterligare villkor gälla för behandling av dina personuppgifter, så det är viktigt att du läser integritetspolicyn och andra tillämpliga villkor för de tjänster du använder. För det fall det skulle föreligga motstridigheter mellan sådan integritetspolicy eller sådana ytterligare villkor och denna Integritetspolicy, så gäller integritetspolicyn och villkoren för den särskilda tjänsten eller produkten före denna Integritetspolicy.

Denna Webbplats kan dessutom från tid till annan innehålla länkar till och från webbplatser som tillhandahålls av vårt partnernätverk, annonsörer, koncernbolag eller andra tredje parter. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, observera att dessa webbplatser har en egen integritetspolicy och att Brother inte accepterar något ansvar eller några skyldigheter för någon sådan policy. Kontrollera dessa policyer innan du lämnar några personuppgifter på sådana webbplatser.

Information som vi samlar in

Brother kan komma att samla in och behandla uppgifter om dig såsom:

Information som du tillhandahåller när du fyller i formulär eller som du på annat sätt lämnar eller tillhandahåller på Webbplatsen. Detta kan exempelvis vara information som du tillhandahåller när du registrerar dig som användare på Webbplatsen eller använder en tjänst som är tillgänglig via Webbplatsen.

Om du av någon anledning kontaktar oss så kan Brother spara korrespondensen.

Information om dina besök på vår Webbplats och de funktioner som du använder på eller via Webbplatsen.

Cookies

Brother använder cookies på Webbplatsen.

Hur vi använder din information

Brother kan komma att använda informationen som samlas in om dig på följande sätt:

För att presentera innehåll och information på Webbplatsen på det mest lämpliga sättet för dig och för den utrustning och de enheter som du använder för att besöka Webbplatsen.

För att tillhandahålla information, produkter eller tjänster som du begär från Brother eller som Brother tror kan vara intressanta för dig, om du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål.

För att upprätthålla och administrera ditt konto samt för att kontakta dig, vilket kan vara nödvändigt från tid till annan i samband med din användning av Webbplatsen och/eller de tjänster som tillhandahålls på denna, inklusive men inte begränsat till att informera dig om ändringar av våra tjänster på Webbplatsen och de förutsättningar under vilka dessa tillhandahålls.

Under vissa omständigheter kan Brother komma att tillhandahålla tredje parter aggregerad information om Webbplatsens användare. Detta kan komma att omfatta information om din dator inklusive, om tillgängligt, din förkortade IP adress, operativsystem, och webbläsare i syfte att administrera system och rapportera aggregerad information till våra annonsörer. Detta utgör statistikuppgifter om våra användares aktivitet och monster på Webbplatsen och kan inte härledas till någon enskild individ.

Var vi lagrar dina uppgifter

Brother kommer i allmänhet att lagra och behandla dina personuppgifter inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Uppgifter som Brother samlar in om dig kan dock komma att överföras till och lagras på våra koncernbolags servrar i länder utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, vilka kan ha lagar som inte upprätthåller samma skydd för dina uppgifter, men vi kommer dock att försöka säkerställa att de får ett motsvarande skydd. Genom att tillhandahålla dina personuppgifter och använda Webbplatsen, så godkänner och samtycker du till denna överföring, lagring och behandling.

Även om Brother kommer att anstränga sig för att skydda dina personuppgifter när Brother erhåller dessa, så är överföring av information till eller från oss via Internet inte helt säker och när du skickar information till oss online så sker det på din egen risk. För undvikande av missförstånd, så accepterar Brother inte något ansvar för förlust eller skada som du kan åsamkas som ett resultat av sådan överföring.

Om Brother har tillhandahållit ett lösenord eller om du har valt ett lösenord för att få åtkomst till visa delar av Webbplatsen, så ska du inte lämna ifrån dig detta lösenord till andra.

Uppdatering av din information

När du lämnar information på Webbplatsen så ska du tillse att sådan information är korrekt samt meddela oss om sådan information ändras, så att vi inte har felaktig information om dig. Om du har registrerat ett konto på Webbplatsen, så kan du själv när som helst granska och uppdatera din personliga information genom att logga in på ditt konto.

Utlämning av din information

Brother kan komma att lämna ut din personliga information till andra bolag inom koncernen, vilket innebär våra dotterbolag, vårt yttersta moderbolag och dess dotterbolag såsom dessa definieras i den svenska aktiebolagslagen.

Brother kan även komma att lämna ut din personliga information till tredje parter:

Om Brother säljer en verksamhet eller tillgångar, i vilket fall Brother kan komma att lämna ut dina personuppgifter till den potentiella köparen av sådan verksamhet eller tillgångar;

Om Brother eller merparten av våra tillgångar förvärvas av tredje part, i vilket fall personuppgifter om dig och andra kunder som innehas av Brother kan komma att utgöra en av de överlåtna tillgångarna;

Om Brother anlitar underleverantör för någon tjänst som kräver att dina personuppgifter behandlas, exempelvis om vi anlitar en tredje part för hosting och upprätthållande av Webbplatsen eller använder en tredje part för att tillhandahålla visa tjänster till dig I samband med Webbplatsen; och

Om Brother är skyldig att lämna ut eller dela med sig av dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig skyldighet eller för att genomdriva eller tillämpa våra användarvillkor, eller för att skydda någon persons rättigheter, egendom eller säkerhet.

Dina rättigheter

Brother kommer att informera dig (i samband med att dina uppgifter samlas in) om Brother avser använda dina uppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan välja att motsätta dig sådan användning när Brother samlar in dina uppgifter. Du kan även meddela Brother om du senare ändrar dig vad gäller detta genom att kontakta Brother på marknad@brother.se.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Brother innehar om dig och du kan begära att dina personuppgifter ska uppdateras, rättas eller ändras. Om du begär information om vilka personuppgifter som Brother innehar om dig, så kommer Brother att hantera en sådan begäran i enlighet med PUL, såsom den kan komma att ändras, justeras och kompletteras från tid till annan.

Ändringar av denna Integritetspolicy

Brother kan komma att ändra denna Integritetspolicy från tid till annan och kommer att indikera detta på den här sidan eller någon annanstans på Webbplatsen. Du förväntas kontrollera den här sidan då och då för att lägga märke till sådana ändringar eftersom du är bunden av dessa. Vi kommer att efterfråga ditt samtycke om Integritetspolicyn ändras i väsentliga avseenden.

Ytterligare information om skydd för personuppgifter och PUL

För att få reda på mer om skydd för dina personuppgifter och innebörden av termer såsom personuppgiftsansvarig och personuppgifter, vänligen besök Datainspektionens webbplats.