1. Home Brother
  2. webshop-terms-and-conditions

Försäljnings- och leveransvillkor
För handel på www.brother.se

1.    Tillämpning
1.1    Följande försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla avtal/köp/beställningar avseende maskinvara, förbrukningsartiklar och övriga tillbehör hos Brother Sverige, filial till Brother Nordic A/S, SE516407248901 (DK54034628 - Brother Nordic A/S, Baldershøj 22, Ishøj  2635 - info@brother.dk - +45 43 31 31 31), Hulda Lindgrens gata 6 B, 421 31 Västra Frölunda, telefonnummer 031-734 12 00, telefaxnummer 031-734 12 50, e-post: info@brother.se, (nedan kallat ”Brother”), på Brothers webbplats.
1.2    För alla avtal/köp/beställningar som omfattas av punkt 1.1. ska dessa försäljnings- och leveransvillkor accepteras.
1.3    Alla kunder uppmanas att noggrant läsa försäljnings- och leveransvillkoren och bekanta sig med de rättigheter och skyldigheter som försäljnings- och leveransvillkoren innebär.
1.4    Brother är ett företag som säljer skrivare, multifunktionsmaskiner (laser och inkjet), märksystem (p-touch), QL-etikettskrivare, skannrar, programvara och tillhörande förbrukningsvaror och tillbehör.
1.5    Försäljnings- och leveransvillkoren gäller, om inte annat anges, både för konsumenter och näringsidkare.
1.6    Bestämmelserna under punkt 3 och 11.1 gäller enbart för konsumenter.
1.7    Bestämmelserna under punkterna 5.6, 5.7, 6.2, 7.1, 7.2, 11.3 och 12.1 gäller enbart för näringsidkare, dvs. de som inte är att anse som konsumenter.    

2.    Beställning/ingående av avtal
2.1    Beställning anses ha skett när Kunden har tryckt på ”genomför betalning” som ett avslutande moment i beställningen.
2.2    Brother kommer härefter utan onödigt dröjsmål skicka en orderbekräftelse till den e-postadress som Kunden har uppgivit, med uppgifter om det avtal som ingåtts, däribland totalpriset (inkl. moms), eventuella avgifter och fraktkostnader, den beställda varan och dess huvudsakliga egenskaper, beställningsdatum, planerat leveransdatum osv.
2.3    Brother är inte bundet av en beställning på varor som Brother inte har på lager eller som överstiger det antal varor av en viss given produkt som Brother har på lager, om Brother inom 5 arbetsdagar från beställningen meddelar Kunden detta på den e-postadress som Kunden uppgivit. Detta gäller även om Brother skickat en orderbekräftelse på den aktuella beställningen.

3.    Annullering/ångerrätt (gäller enbart konsumenter)
3.1    Kunden har vid köp på Brothers webbplats 14 dagars ångerrätt från mottagandet av produkten.
3.2    Kunden utövar sin ångerrätt genom att inom ångerfristen lämna eller sända meddelande om detta till Brother. Kunden kan för detta syfte använda Brothers standardformulär på Brothers webbplats.
3.3    Ångerfristen enligt punkt 3.1 räknas från den senaste av följande två tidpunkter: 1) den dag då Kunden, eller en av Kunden angiven tredjeman, tagit emot varan eller sista delleveransen av den; 2) den dag då Kunden fått information om ångerrätten samt mottagit orderbekräftelse innehållande de i punkt 2.2 angivna upplysningarna.
3.4    Kunden utövar vidare sin ångerrätt genom att, utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter Kundens meddelande till Brother om sitt utövande av ångerrätten, sända varan åter till Brother. Det är tillräckligt att Kunden inom fristens utgång överlämnat varan till ett fraktföretag som åtagit sig återsändandet av varan till Brother. Kunden bär kostnaderna för returen. Brother rekommenderar att retur av varan sker genom Postnord.
3.5    Om Kunden på korrekt sätt utövat sin ångerrätt kommer Brother utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då Brother mottog Kundens meddelande om utövandet av ångerrätten, att betala tillbaka vad konsumenten har betalat till Brother. Återbetalning förutsätter dock att Brother mottagit varan eller att Kunden visat att varan har återsänts till Brother. Återbetalning sker via samma betalningsmetod som Kunden använde vid köpet.
3.6    Kunden svarar för all varje minskning av varans värde som beror på att Kunden hanterat varan i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.  
3.7    Brytning av förpackning för bläckpatroner och andra förbrukningsartiklar samt provanvändning av skrivare utgör exempel på förhållande som medför en betydande försämring av varande värde och Kunden svarar för enligt punkten 3.6.
3.8    Vid försämring av varan enligt punkterna 3.6 och 3.7 sker avräkning, motsvarande värdeminskningen av varan, på det belopp som återbetalas till Kunden.

4.    Betalning
4.1    Betalning kan ske via kredit/betalkort Visa eller Mastercard.
4.2    Brother har vidarebefodrat lagringen av betalningsupplysningar till Igenico ePayments, 23 Hanover Square, London, W1S 1JB, United Kingdom.
4.3    Brother tillämpar inga särskilda betalningsavgifter.

5.    Leverans
5.1    Leverans sker till den leveransadress som anges i beställningen.
5.2    Brother levererar enbart till kunder med adress i Sverige.
5.3    Varorna levereras via Posten Sverige eller någon annan fraktförare som Brother anger.
5.4    Brothers leverans sker senast fem allmänna arbetsdagar från den slutliga beställningen i enlighet med punkt 2.1, se dock även punkten 5.7.
5.5    Brother meddelar Kunden via e-post när den beställda varan har skickats till Kunden.
5.6    När leverans har skett är Kunden förpliktad att undersöka varan.
5.7    Brother svarar inte för skada för leverans som sker efter den i punkt 5.4 angivna tidpunkten, då denna tidpunkt endast är vägledande.
5.8    Om Kunden inte tar emot varan eller hämtar den på Posten, och varan därför måste skickas tillbaka till Brother, har Brother rätt att räkna av fraktkostnaderna mot det eventuella belopp som Brother ska betala tillbaka till Kunden. Om Kunden därefter önskar få varan levererad igen ska Kunden betala leveranskostnaderna för detta.
5.9    Om Kunden vill ha sin order levererad vid en tidpunkt då Kunden inte är hemma eller kan ta emot varan ska detta anges i anmärkningarna/kundkommentaren till leveransen när beställningen läggs. Om Kunden väljer den här lösningen övergår risken för varan på Kunden när varan har avlämnats i enlighet med Kundens anvisningar enligt punkt 5.1.
5.10    Fraktkostnaden är 100 kr, oavsett vara eller orderstorlek, och betalas av Kunden.

6.    Garanti/reklamation
6.1    Reklamation avseende eventuella brister och fel i vara ska ske i enlighet med bestämmelserna i konsumentköplagen.
6.2    Näringsidkares reklamation avseende eventuella brister och fel ska dock ske skriftligt och skickas till den adress eller e-postadress som finns angiven på beställningswebbplatsen.
6.3    Konsuments reklamation avseende eventuella brister och fel bör av bevisskäl ske i enlighet med punkterna 6.2 och 6.4.
6.4    Reklamation enligt punkt 6.2 ska innehålla beställningsnummer och en beskrivning av den brist eller det fel som är orsaken till reklamationen.
6.5    Reklamationen ska, om inte den berörda varan omfattas av garanti enligt punkterna 6.8 – 6.13, ske inom skälig tid och aldrig senare än två år (näringsidkare) eller tre år (konsument) från tidpunkten för varans avlämnande.
6.6    Punkt 6.5 gäller inte för förbrukningsartiklar, då reklamation av förbrukningsartiklar ska ske före artikelns sista förbrukningsdag.
6.7    Skäliga kostnader för retur av varan ersätts av Brother, om det skulle visa sig att den levererade varan är behäftad med en brist som Brother ansvarar för.
6.8    Brother lämnar garanti på följande maskinvaror:

Skrivare, allt-i-ett-skrivare och fax:

DCP-L2510D, DCP-L2530DW, DCP-L2550DN, DCP-L3550CDW, DCP-L5500DN, DCP-L8410CDW,
FAX-2840,
HL-J6000DW, HL-J6100DW, HL-L2310D, HL-L2350DW, HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L3210CW, HL-L3270CDW, HL-L5000D, HL-L5100DN(T), HL-L5200DW(T), HL-L6300DW(T), HL-L6400DW(T), HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, HL-L9310CDW(T),
MFC-J4340DW, MFC-J4540DW, MFC-J4540DWXL, MFC-J5330DW, MFC-J5730DW, MFC-J5945DW, MFC-J6530DW, MFC-J6930DW, MFC-J6945DW, MFC-J6947DW, MFC-L2710DW, MFC-L2730DW, MFC-L2750DW, MFC-L3750CDW, MFC-L5700DN, MFC-L6900DW(T), MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW(T).

Etikett- och kvittoskrivare samt mobila skrivare: 
PT-H110, PT-H500, PT-D210VP, PT-D400, PT-D450VP, PT-D600VP, PT-D800W, PT-E110VP, PT-E300VP, PT-E550WVP, PT-E550WNIVP, PT-P300BT (CUBE), PT-P710BT (CUBE Plus - svart), PT-P710BTH (CUBE Plus - vit), PT-P750W, PT-P900W, PT-P910BT (CUBE Pro), PT-P950NW,
VC-500W,
QL-700, QL-800, QL-810W, QL-820NWB, QL-820NWBVM, QL-1100, QL-1110NWB,
RJ-2030, RJ-2035B, RJ-2050, RJ-2055WB, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3035B, RJ-3050, RJ-3055WB, RJ-3150, RJ-3230BL, RJ3250WBLRJ-4030, RJ-4040, RJ-4230WB,
TD-2020, TD-2120N, TN2130N(HC), TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB, TD-4420TN, TD4520TN, TD-4650TNWB, TD-4650TNWBR, TD4750TNWB, TD-4750TNWBR,
TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4422TN, TJ-4520TN, TJ-4522TN, PJ-722, PJ723, PJ-762, PJ-763(MFi), PJ-773.

6.9    Det är ett villkor för att garantin ska gälla och för SWAP-service på plats att maskinen registreras på Brothers webbplats senast 60 dagar efter att orderbekräftelsen skickats.
6.10    För ytterligare information om Brothers garantier och garantihanteringen hänvisas till Brothers webbplats.

7.    Ansvarsbegränsning
7.1    Brother kan aldrig ställas till svars för indirekta- och följdförluster.
7.2    Brother kan aldrig vara ersättningsansvarigt för ett belopp som överstiger värdet av den beställning som utlöst ersättningsansvaret.

8.    Force Majeure
8.1    Brother påtar sig inget ansvar eller några skyldigheter till följd av bristande fullgörande eller fördröjt fullgörande av någon av sina skyldigheter enligt avtalet som beror på en handling eller händelse utanför Brothers rimliga kontroll, t.ex. strejk, lockout eller annan arbetsnedläggelse, civila oroligheter, uppror, terrorangrepp eller hot om terrorangrepp, krig eller hot om krig, brand, explosion, storm, översvämning, jordskalv, sättning/nedsjunkning, epidemi eller annan naturkatastrof, bristande möjligheter att använda offentlig eller privat transport, hackeraktivitet, skadegörelse, tillfälligt eller permanent avbrott i offentligt eller privat telekommunikationsnät, eller tillfälligt eller permanent strömavbrott.

9.    Sekretess m.m.
9.1    Brother och Kunden är förpliktade att inte till tredjeman vidareförmedla eller för egen del utnyttja information av förtrolig art som Brother eller Kunden kommer i besittning av som ett led i avtalsförhållandet.

10.    Personuppgifter
10.1    Som ett led i beställningen/ingåendet av avtal ska Kunden lämna de personuppgifter som gör det möjligt för Brother att fullgöra sina skyldigheter i enlighet med avtalet, däribland att leverera varan, hantera en eventuell senare reklamation osv.
10.2    De personuppgifter som avses i punkt 10.1 är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
10.3    Brother är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt ovan och lagras hos Brother på den adress som anges i punkt 1.1, dock att betalningsupplysningar även behandlas i enlighet med punkt 4.2.
10.4    Kunden har på begäran till Brother rätt att få information om huruvida personuppgifter behandlas om Kunden och i så fall vilka, och Kunden har alltid rätt att begära rättelse av personuppgifter som inte behandlats i enlighet med personuppgiftslagen.
10.5    För Kundens rättsställning i övrigt hänvisas till personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

11.    Tvister
11.1    För det fall tvist uppstår mellan Kunden och Brother, har Kunden möjlighet att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”).
11.2    Vid tvist som uppkommer till följd av avtal som ingåtts via webbplatsen gäller svensk rätt och eventuell domstolsprövning ska ske vid svensk domstol.
11.3    Göteborgs tingsrätt ska vara ensam behörig förstainstans att pröva tvister i anledning av avtalet.   

12.    Allmänna bestämmelser
12.1    Brother är i avtalsförhållanden med näringsidkare berättigat att till tredjeman överlåta, lägga ut, utlokalisera eller överföra samtliga rättigheter och/eller skyldigheter i samband med dessa försäljnings- och leveransvillkor.
12.2    Brothers rätt i övrigt att överlåta, lägga ut, utlokalisera eller överföra samtliga rättigheter och/eller skyldigheter i samband med dessa försäljnings- och leveransvillkor regleras av svensk lag.
12.3    Kunden har bara rätt att till tredjeman överlåta/överföra sina skyldigheter i samband med dessa försäljnings- och leveransvillkor om Brother har gett sitt skriftliga samtycke till detta.
12.4    Brothers underlåtelse att åberopa eller hävda en rättighet enligt dessa försäljnings- och leveransvillkor, däribland om Kunden skulle underlåta att fullgöra en eller flera av sina skyldigheter, ska inte betyda att Kunden inte i framtiden är skyldig att iaktta gällande bestämmelser/skyldigheter.
12.5    För det fall Brother avsäger sig sina rättigheter i samband med en försummelse ska detta ske skriftligt och ska inte tolkas som att Brother automatiskt avsäger sig sina rättigheter i samband med motsvarande försummelser i framtiden.
12.6    Vid icke-överensstämmelse mellan dessa försäljnings- och leveransvillkor och andra avtal mellan Kunden och Brother har dessa villkor företräde, om inte annat särskilt avtalats.
12.7    Om en eller flera bestämmelser i dessa försäljnings- och leveransvillkor står i strid med tvingande svenska regler ska resterande del av avtalet och villkoren i vidast möjliga omfattning fortsatt gälla på så sätt att balansen i avtalet enligt dessa försäljnings- och leveransvillkor upprätthålls inom ramen för gällande rätt.